Customer Satisfaction Survey technical Service
Tack för att du medverkar i denna viktiga kundnöjdhetsenkät som gäller det senaste utförda servicearbetet på din RATIONAL enhet. Dina åsikter hjälper oss i vårt ständiga arbete för bättre servicen.

Det tar endast 3-4 minuter.

Deltagandet är frivilligt.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till medverkan. Du hittar ytterligare information om integritetsskydd i samband med ditt samtycke i integritetspolicyn.

T